Κυριακή, Μαρτίου 01, 2009

Η έρευνα Μ.Α.Μ.Α. σχετικά με την Καισαρική Τομή και τον Κολπικό Τοκετό (Μητέρες Απαντούν Μαιευτήρες Ακούν) Μέρος 1ο

Ως όρος, η καισαρική τομή συμπεριλαμβάνει τη γέννηση του εμβρύου και την έξοδο του πλακούντα και των εμβρυικών υμένων διαμέσου της χειρουργικής τομής, που διενεργείται επί των κοιλιακών τοιχωμάτων και της πρόσθιας επιφάνειας της μήτρας1. Η πρώτη καισαρική τομή, που πραγματοποιείται σε μία έγκυο, καλείται πρωτογενής ενώ οι επόμενες περιγράφονται ως καισαρική τομή επί εδάφους προηγηθείσας καισαρικής τομής - δις προηγηθείσας, κ.ο.κ.. Προγραμματισμένη καισαρική τομή ονομάζεται εκείνη, που εκτελείται πριν την έναρξη του πρώτου σταδίου του τοκετού ή πριν από την εμφάνιση διαφόρων επιπλοκών της εγκυμοσύνης, που θα την καθιστούσε επείγουσα2. Κολπικός τοκετός καλείται το σύνολο των φαινόμενων δια των οποίων πραγματοποιείται η έξοδος του εμβρύου και των λοιπών στοιχείων της κύησης (πλακούντα, υμένων κ.τ.λ.) εκ της μήτρας προς τον έξω κόσμο δια μέσου του πυελογεννητικού συστήματος μετά την 24η εβδομάδα της κύησης3.

Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται μια συνεχής άνοδος των ποσοστών των καισαρικών τομών επί του συνόλου των γεννήσεων, το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ πλέον το ανώτερο επιτρεπτό όριο του 15% που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας4. (“Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή να παρουσιάζει ποσοστό καισαρικών τομών μεγαλύτερο του 10-15%”, WHO5). Πιο συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ποσοστό των καισαρικών τομών από 22,7% το 19906 αυξήθηκε σε 27,5% το 20036 και συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία άγγιξε το 29,1% για το 2004 (αύξηση 40% από το 1996)7 το 30,4% το 20058 και τέλος το 31,1% το 20069 (αναγκάζοντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ανακοινώσει στόχο μείωσης του προαναφερθέντος ποσοστού στο ενδεικνυόμενο 15%10 καθώς το ποσοστό επταπλασιάστηκε από το 4,5% του 1965 που είναι και το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο ποσοστό καισαρικών τομών για τις Η.Π.Α.11).


Ανάλογα ποσοστά παρουσιάζονται παγκοσμίως με μερικά μόνο παραδείγματα 32% για την Κύπρο (2007)12, 24,3% για το Ηνωμένο Βασίλειο 2006-200713 (με τάση σταθεροποίησης καθώς η αναλογία των καισαρικών τομών προς το σύνολο των γεννήσεων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας αυξήθηκε από 1 στις 6 γεννήσεις (1995-1996), σε 1 στις 5 γεννήσεις (2000-2001) και τελικά να πλησιάσει την αναλογία 1 στις 4 γεννήσεις σχεδόν (2004-2005)14 , 26,3% για τον Καναδά (για το 2005-2006 με 18,6% το αντίστοιχο ποσοστό για το 2001-2002)15.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση της Βραζιλίας με ποσοστό καισαρικών τομών που εκτινάχθηκε από το 36% για το 199616 σε ποσοστά που ξεπερνούν τον 70% για το 200017 (ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα) με μεγάλες γεωγραφικές διακυμάνσεις ανά την επικράτεια, που φτάνουν και το 90%18, εξαναγκάζοντας το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας να εκδώσει οδηγία σύμφωνα με την οποία το ποσοστό των καισαρικών στα δημόσια νοσοκομεία να μην ξεπερνά το 35%17.

Την τάση αύξησης του ποσοστού των καισαρικών φαίνεται να ακολουθεί και η Ελλάδα καθώς καταγράφεται την αύξηση του ποσοστού από 13% σε 31% για το διάστημα 1983 – 199819. Η καταγραφή 34.575 γεννήσεων σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο από το 1977 έως το 2000 απέδειξε την αύξηση του ποσοστού των καισαρικών τομών από 13,8% (1977-1983) σε 29,9% (1994-2000)20 ενώ η καταγραφή του ποσοστού των καισαρικών τομών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης κυμάνθηκε από 36,7% (2002) σε 39,4% (2003), 34,8% (2005) και τέλος 35,5% (2006)21. Σημαντική φαίνεται να είναι η απόκλιση που σημειώνεται μεταξύ του ποσοστού των καισαρικών τομών σε δημόσια νοσοκομεία 41,6% (1/2002, Αθήνα) έναντι 53% του ιδιωτικού τομέα (1/2002, Αθήνα)22. Δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το πανελλήνιο ποσοστό καισαρικών τομών και το πώς διαφοροποιείται ανάμεσα στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές σε βάθος χρόνου παρά μόνο σποραδικές μελέτες.

Η αυξητική τάση, που παρατηρείται, επιβάλει τον προσδιορισμό εκ νέου των ενδείξεων της καισαρικής τομής αλλά και την αξιολόγηση της επίδρασης των ψυχολογικών αλλά και κοινωνικών παραγόντων, που θα οδηγήσουν τον ιατρό - από κοινού με την μέλλουσα μητέρα - στην λήψη της απόφασης για τη διενέργεια καισαρικής τομής. Η συστηματική καταγραφή του ποσοστού των καισαρικών και των επιπτώσεων τους θα αποδείξει περίτρανα, ότι αποτελεί ένα θέμα όχι μόνο υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και κοινωνικοπολιτικού επηρεάζοντας άμεσα εκτός από τις ίδιες τις μητέρες και τα νεογνά, τα ασφαλιστικά ταμεία, την χρήση (και ενδεχομένως την κατάχρηση σε κάποιες περιπτώσεις) των υπηρεσιών υγείας αλλά και την κοινωνία εν γένει, καθώς μέρος του πλέον παραγωγικού κομματιού της υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις, που θα την θέσουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών μετά την γέννηση του νεογνού και με σαφές το ανώτερο επιτρεπτό όριο των τεσσάρων καισαρικών τομών ανά επίτοκο.

Ο κολπικός τοκετός παραμένει ακόμα η μέθοδος εκλογής για τους μαιευτήρες εντούτοις η διενέργεια της καισαρικής τομής φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος και στην Ελλάδα. Η βελτίωση των χειρουργικών συνθηκών (πρόοδος της αναισθησιολογίας, βελτίωση των μαιευτικών τεχνικών και των χειρουργικών αναλώσιμων, η εξέλιξη της φαρμακολογίας – αναισθησιολογικά φάρμακα, αντιβιώσεις κ.τ.λ.-, οι μεταγγίσεις αίματος, η δημιουργία και ανάπτυξη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) έχει οδηγήσει στη μείωση των περιεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθιστώντας την καισαρική τομή ιδιαίτερα ανταγωνιστική ως επιλογή από τον μαιευτήρα έναντι του κολπικού τοκετού.
4 σχόλια:

ATHENA είπε...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ?

ΚΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ, ΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΤΡΙΜΩΧΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΑΚΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΙΤΕΡΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΕΝΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΛΕΕΙ ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΥΤΟ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ,
ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

ΕΚΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΙΧΕ ΒΟΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΖΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ.

ΙΣΩς ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΤΑΝ. ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΩ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΟΛΙς ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ.

ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ. ΟΣΟ ΖΥΓΩΝΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕ Ο ΤΡΟΜΟΣ, ΝΟΜΙΖΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΟΛΙς ΒΓΕΙ ΤΟ ΜΩΡΟ...

ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΟΛΥΛΟΓΩ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΩ, ΠΕΡΑΣΑΝ, ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΩΚΥΤΟΚΙΝΗ


ΒΑΖΕΙ ΜΑΙ ΔΟΣΗ, ΒΑΖΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ, ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ, ΒΑΖΕΙ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΑ,
ΔΕΝ ΠΟΝΑΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΗ ΔΕΝ ΕΝΙΩΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ

ΑΚΟΥΣΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΩΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ.
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΤΙς ΜΕΡΕΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΤΑΝ ΠΕΛΩΡΙΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑ ΜΟΥ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ


ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΥΣΤΕΡΙ, ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΙΝΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ. ΣΠΛΑΤΕΡ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ, ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΠΗΡΑ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΕΝΩ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΩ (ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΟΙΩΣΕΙ ΦΡΙΚΤΟΤΕΡΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ, ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ) ΤΣΙΤΩΣΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΩ ΕΚΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΩΡΟ ΜΕ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΑΦΕΘΩ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΗΡΑΝΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΡΚΕΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ.

ΤΟ ΕΥΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΝΙΩΘΑ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΖΟΡΙΚΟ ΜΩΡΟ

[ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΗΝ ΦΑΛΑΚΡΗ ΒΟΥΛΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΡΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΥΡΕΞ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΜΑΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ 0ΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΣΚΕΛΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ]
ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ 18 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ,. ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.


ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΑ ΝΑ ΖΟΡΙΣΤΟΥΝ. ΣΑΝ ΝΑ ΠΣΙΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΤΗΝ ΣΚΑΠΟΥΛΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΟΔΟ
ΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ, ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΣ;))
ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ ΒΛΕΠΩ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΚΑΚΟΜΑΘΑ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ,
ΕΔΙΝΑ ΚΑΘΕ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΜΑΘΗΣΙΑ -ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΑ 'Η ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ- ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.


ΦΛΥΑΡΗΣΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ.


ΦΙΛΙΑ


ΖΖΖΖΖΖζζζΖΖΖΖζζΖΖΖζζζζζζζζΖΖ

Spark είπε...

κατά κανόνα οι προγραμματισμένες καισαρικές τομές πραγματοποιούνται στην 38η εβδομάδα της κύησης ή νωρίτερα (σε επείγουσα καισαρική) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αναπνευστικό σύστημα του εμβρύου να μην έχει ωριμάσει (κυρίως λόγω έλλειψης επιφανειοδραστικού παράγοντα, μιας ουσίας που επαλείφει τις κυψελίδες του πνευμονα και διευκολύνει την ανταλλαγή των αερίων ανάμεσα στο αίμα που βρίσκεται στα αγγεία του πνεύμονα και τον αέρα). Για το λόγο αυτό στις μητέρες που υπάρχει το ενδεχόμενο να γεννήσουν με καισαρική νωρίτερα από τις 38 εβδομάδες να χορηγείται κορτιζόνη για να παραχθεί ικανή ποσότητα επιφανειοδραστικού παράγοντα και να μειωθούν οι πιθανότητες για την εμφάνιση αναπνευστικών προβλημάτων.
http://www.childbirthconnection.org/pdfs/cesareanbooklet.pdf
1 ακόμα συλλογισμός είναι ότι κατά την κάθοδο του εμβρύου στον πυελογεννητικό σωλήνα, η πίεση αυτή, αναγκάζει το έμβρυο να μπει σε χημικές διαδικασίες που βοηθούν στην καλύτερη έκπτυξη των πνευμόνων μετά την γέννηση. Κατά τη διάρκεια 1 καισαρικής (θεωρώντας ότι ο μέσος χρόνος για την έξοδο του εμβρύου ειναι τα 5 λεπτά) το μωρό δεν προλαβαίνει να "στρεσαριστεί" και να προετοιμαστεί για τον έξω κόσμο και για αυτό εμφανίζει σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπνευστικά προβλήματα σε πρώτη φάση και άσθμα στην μετέπειτα εξέλιξη του.

Το αν οι μητέρες είναι πιο απόμακρες... Είναι γεγονός ότι μία μητέρα με καισαρική, αν έχει πάρει πλήρη νάρκωση δεν βιώνει το αίσθημα του πρώτου κλάμματος του μωρού (αν και υπάρχουν γυναίκες που ενώ ήταν σε γενική νάρκωση ισχυρίζονται ότι το άκουσαν... γεγονός πιθανό καθώς ο νισθησιολόγος δεν δίνει πλήρη νάρκωση μέχρι να βγει το μωρό για να μην "τραβήξει" το μωρό οπιοειδή και βγει ναρκωμένο και δεν αντιδράσει όπως ΄ένα μωρό χωρίς φάρμακα). Επίσης μια λεχώνα μετά από καισαρική τομή αυτοεξυπηρετείται πιο δύσκολα από 1 γυναίκα με κολπικό τοκετό.

Το πώς εισπράτει μία γυναίκα την καισαρική εξαρτάται από την ίδια και το περιβάλλον. Μπορεί να νιώσει ματαίωση γιατί δεν κατάφερε να γεννήσει κολπικά αλλά μπορεί και να νιώσει τυχερή γιατί δεν χρειάστηκε να βιώσει τον πόνο του κολπικού τοκετού. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Η παρούσα έρευνα δεν έρχεται να δώσει απαντήσεις, απλά να αναδείξει κάποια δεδομένα για να συζητηθούν τα θέματα της καισαρικής και του κολπικού τοκετού.

Όταν θα έχεις χρόνο και διάθεση ρίξε 1 ματιά εδώ
http://www.childbirthconnection.com/article.asp?ck=10068
Πρόκειται για την απόπειρα της μερικής να μελετήσει το φαινόμενο υτό μέσα από τα μάτια των μητέρων

και εδώ η αντίστοιχη προσπάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες καισαρικές τομές
http://www.nice.org.uk/CG013

Adamantia είπε...

Εξαιρετικα ενδιαφερον θεμα.
Θεωρω παντως την αυξηση των καισαρικων για τους λογους που αναφερεις απαραδεκτη. Ο φοβος μιας γεννας, κοινος σε ολες τις γυναικες νομιζω, δεν θα επρεπε να γινεται αντικειμενο εκμεταλλευσης απ τους γιατρους. Υποθετω οτι το ποσοστο των γυναικων που θα μπορουσαν ανετα να ειχαν γεννησει φυσιολογικα και τελικα εκαναν καισαρικη ειναι αρκετα μεγαλο.

Spark είπε...

η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί το 1 μέρος 1 μεγαλύτερου κειμένου που μελετά την στάση τόσο των γυναικών όσο και των γυναικολόγων απέναντι στις καισαρικές τομές και τους κολπικούς τοκετούς.

εν ευθέτω χρόνο λοιπόν θα ανεβάσω και τη συνέχεια (τμηματικά)

Δέχομαι ότι οι ιατροί προτιμούν την καισαρική για προσωπικούς λόγους (πιο σύντομη διαδικασία, μεγαλύτερο οικονομικό όφελος κτλ)
από την άλλη πλευρά οι γυναίκες παρουσιάζονται ολοένα και σε μεγαλύτερο ποσοστό διατεθειμένες να υποστούν το κομμάτι του πόνου του κολπικού τοκετού προκειμένου να γεννήσουν.
(Ακόμα και αν μια γυναίκα γεννήσει με επισκληρίδιο, δεν δίνεται η νάρκωση αυτή από την αρχή παρά μόνο αφού φτάσει στα μισά περίπου της εξέλιξης του τοκετού, γεγονός που σημαίνει ότι για 1 χρονικό διάστημα η γυναίκα θα μείνει χωρίς συστηματική αναλγησία)