Σάββατο, Μαΐου 17, 2008

Λογοτεχνικός διαγωνισμός, χρηματικά βραβεία (λήξη 30/11/2008)

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Προκήρυξη Χρηματικών Βραβείων


1. Το Δ.Σ. του κοινωφελούς Ιδρύματος Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου, ιδρυτής του οποίου είναι ο
αείμνηστος Δημήτριος Ν. Σταυρόττουλος, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και συγγραφέας, προκηρύσσει
διαγωνισμό χορήγησης τεσσάρων χρηματικών βραβείων σε αναφερόμενα πρώτιστα στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944 και δευτερευόντως στην περίοδο 1945-1949, έργα: α) Ιστορίας (για ιστορική μελέτη, ιστορική
μονογραφία, ιστορικά δοκίμια, απομνημονεύματα, αυτοβιογραφία, βιογραφίες προσώπων ττου έλαβαν μέρος στην
Εθνική Αντίσταση), β) Μυθιστορήματος, γ) Ποίησης και δ) των υπολοπτων τεχνών (εικαστικές, θέατρο,
κινηματογράφο κλπ).
2. Κριτήρια για τη βράβευση θα είναι η ποιότητα του έργου τέχνης, η αλήθεια του και η συμβολή του στην
ανάδειξη των αρετών αλλά και των αδυναμιών του λαού μας, ώστε να προαχθεί η εθνική αυτογνωσία.
3. Η επιλογή και ανακήρυξη των βραβευμένων θα γίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ύστερα από
πρόταση Επιτροπής εξ ειδικών αναγνωρισμένου κύρους και θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο επτά χιλιάδων
(7.000) ευρώ.
4. Τα προς βράβευση έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιοποιηθεί το
περιεχόμενο τους {τηλεόραση, ραδιόφωνο, θέατρο).
5. Τα έργα υποβάλλονται με αίτηση με ψευδώνυμο, σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίτυπα στη Δ/νση:
οδός Ζαίμη 1, 10682 Αθήνα, Ελεονώρα Πασπαλιάρη, 2103847679 και FAX 2103810S03.
6. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα και ο τίτλος του
έργου θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή
στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγον ακυρότητος της
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2008.
8. Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίδοντα! στα τηλέφωνα: 2103217687,2731073351, 2656031414,


ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.uoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: