Σάββατο, Μαΐου 17, 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΑΙΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΑΙΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τον ετήσιο διαγωνισμό ποίησης «Γ. Θ. Βαφόπουλος», για μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Ο Αίμος της Ειρήνης», και τους ακόλουθους όρους:

1. Η συμμετοχή γίνεται μ' ένα δακτυλογραφημένο εις πενταπλούν ποίημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους, χωρίς ψευδώνυμο. Απαραίτητη η αναγραφή της διεύθυνσης του Λυκείου και η τάξη του μαθητή.

2. Η αποστολή των ποιημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, ανυπερθέτως, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, οδός Γ. Βαφόπουλου 3 - Τ.Κ. 546 46 - Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: «Για το Διαγωνισμό Ποίησης».

3. Στους νικητές θα απονεμηθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία:

Α΄ Βραβείο - 500,00 €

Β΄ Βραβείο - 300,00 €

Γ΄ Βραβείο - 200,00 €

και επτά (7) έπαινοι, σε Τελετή που θα γίνει στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο το μήνα Οκτώβριο 2008.

4. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2310 424132, 133 από την κ. Θ. Κατσώχη, που είναι και η υπεύθυνη συγκέντρωσης ποιημάτων του Διαγωνισμού.

1 σχόλιο:

Βασού είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.