Παρασκευή, Ιουνίου 20, 2008

Διαγωνισμός συγγραφής άρθρου

Στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008", το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής άρθρου για τα οφέλη της πολιτισμικής πολυμορφίας, για τη βράβευση των σημαντικότερων προσπαθειών που θα καταβληθούν από δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για την παρουσίαση της διαφορετικότητας, η οποία αποτελεί τη δύναμη της Ευρώπης. Στόχος του διαγωνισμού είναι να καλλιεργήσει στους πολίτες της ΕΕ που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες το αίσθημα ότι συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κοινά και, κατ' επέκταση, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:
* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δημοσιεύσει άρθρο με θέμα τα οφέλη της πολιτισμικής πολυμορφίας σε εφημερίδα ή περιοδικό.
* Το άρθρο πρέπει να έχει έκταση μέχρι 1.000 λέξεις και να είναι γραμμένο στην ελληνική ή στην αγγλική.
* Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η επιχειρηματολογία, η πρωτοτυπία, η πειστικότητα, η ορθή πληροφόρηση για το αντικείμενο, η σαφήνεια, η ποιότητα και η εκφραστικότητα της γλώσσας.
* Θα απονεμηθούν βραβεία σε συγγραφείς ως ακολούθως: Tο ύψος του πρώτου βραβείου θα είναι €1.200 και του δεύτερου βραβείου €800. Θα απονεμηθεί, επίσης, έπαινος.
* Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα άρθρα τους σε έντυπη μορφή, αλλά και γραμμένα σε ψηφιακό δίσκο (CD), στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2008. Το υλικό πρέπει να αποστέλλεται ή να παραδίδεται χωρίς την αναγραφή του ονόματος του συγγραφέα παρά μόνο ενός πενταψήφιου κωδικού αριθμού και να συνοδεύεται από μικρό κλειστό φάκελο που να περιέχει το όνομα, τον κωδικό αριθμό, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του συγγραφέα. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της εφημερίδας ή του περιοδικού όπου δημοσιεύτηκε το άρθρο τους.
* Η Κριτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
* Σημειώνεται ότι η Κριτική Επιτροπή, αν δεν ικανοποιηθεί, δεν είναι υποχρεωμένη να απονείμει βραβεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Λειτουργό του ΓΤΠ, Βασιλική Καραγιάννη, στο τηλέφωνο 22801158.Κωδικός άρθρου: 801239

ΠΟΛΙΤΗΣ - 20/06/2008, Σελίδα: 57

Δεν υπάρχουν σχόλια: