Σάββατο, Ιουνίου 21, 2008

Πνευματικά δικαιώματα - Νομοθεσία
Νομοθεσία
http://www.liaison.tuc.gr/nomos2121.html

Σχολιασμός
http://www.lexima.gr/lxm/read-522.html

Οργανισμός συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
http://www.osdel.gr/index.html

Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία των πληροφοριών.
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l26053.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: