Κυριακή, Ιουνίου 01, 2008

Η VILLAGE PRODUCTIONS ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ!

Η VILLAGE PRODUCTIONS ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ!

Απευθυνόμαστε σε όλους τους σεναριογράφους/συγγραφείς που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην εξέλιξη και αναζωογόνηση του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και συμμερίζονται το όραμά μας για ελληνικές ταινίες ισάξιες εκείνων του εξωτερικού.

Η Village Productions αναζητά κινηματογραφικά σενάρια ή treatments για ταινίες που θα κάνουν τη διαφορά.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει τις προτάσεις του συνοδευόμενες απαραιτήτως από μια σύνοψη 6 - 10 σελίδων και το βιογραφικό του σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Village_Productions@village.com.gr

* Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης. Σε περίπτωση όπου η εταιρεία ενδιαφερθεί για περαιτέρω συνεργασία θα επικοινωνήσει με τον αποστολέα εντός 60 ημερών για διαπραγμάτευση της σχετικής συμφωνίας, διαφορετικά τεκμαίρεται η έλλειψη ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει, ούτε υποχρεούται στη διαφύλαξη του περιεχομένου των προτάσεων ή των στοιχείων των αποστολέων και έκαστος αποστολέας οφείλει πριν την αποστολή να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του επί των προτάσεων του με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο, αφού προηγουμένως ζητήσει κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: